logo

Temel İsg Eğitim Belgesi

Temel İSG Sertifikası Nedir?

Temel isg eğitimi bir işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik bakımından fiziki alanların iyileştirilmesinin sağlanması açısından önemli olan bir eğitimi içermektedir. Bu eğitim sayesinde sadece çalışanlarının güvenilirliği değil aynı zamanda çalışma alanının fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve işyeri üretiminin devam etmesinin güvence altına alınması açısından da bu eğitim önemli bir konumda olmaktadır.

İşyeri sağlığı ve güvenliği eğitimine kısaca isg denilmekte ve az, orta veya yüksek derecede riskli olan bir işyeri fark etmeksizin bir işyerinde çalışmakta olan kişilerin alması gerekli olan bir eğitimdir. İstanbul temel iş güvenliği eğitimi alınması hem kısa sürede bu eğitimin kazandırdıklarını elde etmek hem de zamandan tasarruf etmek açısından katkı sunmaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınacak olan bir eğitimin süresi normal iş sağlığı ve güvenliği alanında alınan eğitim süresinden daha kısa olmaktadır. Bu eğitim çerçevesinde kişilere; iş sağlığı ve güvenliği alanında kavramsal anlamda bir bilgi verilmekte, bu alanda var olan yasa ve tüzük benzeri kanuni şeylerden bahsedilmekte, bu alanda çalışanların hak ve sorumlukları noktasında bilinçlendirilmesi sağlanmakta, meydana gelen kazaların nedenlerinin analizini yapabilme, bir kaza meydana gelmeden tedbir alma gibi pratik anlamda katkı sunacak olan bir eğitim sürecini kapsamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında alınması gerekli olan bu eğitimin süresi de kısa olmakta ve pek çok kişi tarafından da bu sayede daha sık bir şekilde tercih edilmektedir. Bu eğitim sonucunda ise katılımcılara sertifika sunulmaktadır. Bu eğitimin alınmış olduğuna dair kanıtlayıcı olması noktasında bu belge oldukça önemlidir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

Temel iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlenen pek çok kurs bulunmaktadır. Ancak bu kurslardan iyi olanların tercih edilmesi alınan eğitimden memnun kalmak noktasında son derece önemli olmaktadır. Alanında lider bir şekilde hizmet sağlamakta ve bu alanda tercih edilen bir kurs merkezi olmaktayız. Profesyonel olan bir uzman kadrosu ile hizmet sunmaktayız.

İş sağlığı ve güvenliği alanında temel bir bilgi birikimine sahip olmak ve bilinçlenmek açısından önemli olan bu eğitimi uygun olan fiyat aralıklarından sunmaktayız. İstanbul temel isg sertifikası alınması bakımından da özverili bir şekilde uğraşmaktayız. Kursumuzda kapsamlı bir eğitim sunmakta ve eğitim sonunda da belge tesliminde bulunmaktayız.

Temel İSG Eğitimi Konuları

Temel isg eğitimi konuları arasında genel sağlık ve teknik konular yer almaktadır. Çalışma mevzuatı ile ilgili genel bilgiler, işyeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili veriler, alınması gerekli olan önlemler, çalışanların hak ve sorumlulukları, meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan unsurlar, olası risk faktörleri bu eğitimin kapsamı içerisindedir.

İşyeri sağlığının ve güvenliğinin korunması açısından genel konuların yer aldığı bir giriş yapılarak bu aşamada genel tanımsal ifadelere ve bilgilere yer verilmektedir. Sağlık anlamında ortaya çıkması muhtemel olan durumların ele alınması ve bu sorunların ortaya çıkmadan önlem alınması bu eğitim kapsamındadır. İstanbul temel iş güvenliği sertifikası ise bu eğitim sonucunda alınmaktadır.

Temel İSG Eğitimini Kimler Alabilir?

Temel isg eğitimini almak bakımından pek çok alanda çalışmakta olan çalışanların alması gerekli olan bir eğitimdir. Bu eğitimi özel veya kamu alanlarında çalışanların alması olası bir durumdur. Bunun dışında yer alan kimseler ise bu eğitimin kapsamında yer almamaktadır. Bu eğitim bazen çalışılan kurum tarafından ayarlanmakta ve çalışanlara bu eğitimi alması bakımından teşvik edilmektedir. Ek olarak bir çalışan bu eğitimi bireysel olarak da alma yetkisine sahip olmaktadır.

Temel iş sağlığı ve güvenliği açısından alınan eğitimin kapsamlı bir eğitim olması ve kişilerin alınan eğitimden memnun kalması açısından kurs merkezimizi tercih etmesi son derece faydalı olmaktadır. Kurs merkezimi alanında lider konumda yer almakta ve pek çok kişi tarafından da uzun süreden beri tercih edilerek memnun kalınmaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Faydaları

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sunduğu faydalar ele alındığında saymakla bitmeyecek faydalar bulunmaktadır. Bu açıdan da pek çok kişi tarafından bu eğitim alınmakta ve iş ortamında var olan hak ve sorumlulukların belirlenmesinde de etkili bir eğitim alınmış olmaktadır.

İşyeri sağlığı ve güvenliği açısından 8-12-16 saatlik temel isg belgesi alınması demek, bir kişinin asgari düzeyde bu eğitimi bilmesi ve farkındalık içinde çalışmasına devam etmesinin sağlanması demektir. Bu eğitim alındıktan sonra bir kişinin işyerinde sağlığı tehdit eden unsurların nedenlerinin ortaya konması olasılık halinde olan kazalardan korunmak bakımından da önem kazanmaktadır.

Az Tehlikeli Sınıf Temel İsg Eğitimi

Tehlikeli olmasına göre sınıflandırılan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin az tehlikeli olan sınıflandırılmasına göre az tehlikeli çalışma alanlarına sahip olan pek çok kişi tarafından alınmaktadır. 23 dersten oluşan bu eğitim kapsamında en az 8 saatin doldurulmuş olması ve derslerin sonunda bir testten oluşan sınava girmesi gerekmektedir. Bu sınavda ise 25 soru sorulmaktadır.

Az tehlikeli temel isg eğitimi 3 yıl geçerli olacak şekilde bir süreci kapsamaktadır. Az tehlikeli sınıfı temel isg eğitimi alanında alınmış olan bir eğitimde kişilere bu alanda bilinmesi gerekli olan asgari düzeyde bilgi aktarımı yapmaktayız. Bu sayede de kişilerin nadirde bir ihtimal olsa çalışma koşullarının daha iyi olmasını desteklemek açısından önemli olan bir eğitim fırsatı sağlamaktayız.

Tehlikeli Sınıf Temel İsg eğitimi

2 yıl geçerliliği olan bu eğitim genel anlamda ne az tehlikeli ne de çok tehlikeli sınıfta yer almaması açısından bu şekilde bahsedilen bir sınıf olmaktadır. 12 saat alınması gerekli olan bu eğitimin sık aralıklarla tekrardan alınması büyük bir önem taşımaktadır.

İşyeri sağlığı ve güvenliğinin temini bakımından bu eğitimden yüksek anlamda verim almak isteyenlere yardımcı olmaktayız. Bu eğitimin karşılanması açısından son derece özveri ile çalışmaktayız. İşyeri çalışma koşullarının fiziki anlamda çalışmaya daha elverişli olması ve bu alanda var olan eksik veya hatalı olan bilgilerin düzeltilmesi açısından da profesyonel anlamda bir destek sunmaktayız. Tehlikeli sınıf temel iş güvenliği alanında verdiğimiz eğitim sayesinde bu alanda var olan bilgi birikiminde de artış sağlamaktayız.

 Çok Tehlikeli Sınıf İsg Eğitimi

Çok tehlikeli bir çalışma ortamına sahip olan kişilerin bu alanda var olan risklerin ortaya çıkma nedenlerinin araştırılması, ortaya çıkmaması bakımından bu riskler açısından önlem alınması, bu risklerin ortaya çıkması söz konusu olduğunda gerekli durum tespitinin yapılması gibi durumlar bu eğitimi alan kişiler tarafından yetkin olunan konular haline gelebilmektedir. En az 16 saat eğitimin alınması gerekli olan bu sınıfta yılda en az 1 kez eğitimin tekrar edilmesi gerekmektedir.

İşyerlerinde yüksek oranda risk bulunduran kişilerin düzenli ve sık aralıklarla alması gerekli olan bu eğitimi alması bakımından en iyi şekilde hizmet sunmaktayız. Başarılı bir eğitim sürecine sizleri dahil etmekteyiz ve çok tehlikeli sınıf temel iş sağlığı ve güvenliği kursu olarak sizlere en iyi şartlarda yardımcı olmaya çalışmaktayız.

 
İletişim