logo

İşyeri Hekimliği Kursu İstanbul

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nedir?

İşyeri hekimliği kursu iş sağlığı ve güvenliği açısından katkı sunacak olan bir eğitim sürecini kapsaması açısından oldukça önemlidir. İşyeri hekimliği yapan kişilerin belirli bir eğitimden geçmiş ve belge almış olmaları gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile beraber çalışmalarını yürütmekte olan İstanbul işyeri hekimi tıp mezunu olmasına ek olarak bu alanda gerekli olan eğitimin alınmış olması önemlidir. Bir iş yerinde çalışmak ve etkili bir şekilde bu kişiden verim alınması açısından bu eğitimin iyi bir şekilde alınmış olması önemli olmaktadır. Bu eğitim sayesinde iş yerinde var olan sağlık sorunlarının en iyi şekilde çözüme kavuşması ve olası meslek hastalıklarının önüne geçmek bakımından bu eğitim son derece kıymetlidir.

İşyeri hekimliği alanında bir eğitim almak isteyenlerin verimli bir eğitim alma sürecinde yanında başarılı bir şekilde yer almaktayız. Uzun süreli olarak bu eğitimin etkisini görebileceğiniz şekilde düzenlemeler yapmaktayız. Bu alanda aldığınız eğitimin profesyonel bir eğitim olması açısından da etkili ve titiz bir şekilde hizmet sunmaktayız. Pek çok kişi tarafından tercih edilen bu hizmetimiz karşılığında memnuniyet duyulan bir eğitim içeriğinden oluşmaktadır. Eğitimde kursiyerlere gerekli bilgiler vermekte ve akabinde bu eğitimin alındığına dair bir de belge düzenlemekteyiz. Bu sayede bu kişiler işyerlerinde bu alanda çalışma olanağına sahip olabilmektedir.

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimliği çalışma alanlarının ortamı hakkında rehberlik yapmakta olan ve sağlık açısından da gözetim ve rehberlik yapmakta olan kişilerin hizmet verdiği bir durumdur. Çalışma ortamında var olan çalışanların sağlık durumlarının iyiye gitmesi açısından gerekli tavsiye ve önerilerin verilmesi noktasında bu kişiler aktif bir şekilde rol oynamaktadır.

İş yeri hekimi iş sağlığı alanında yapılacak olan araştırmalarda aktif rol oynaması ve bu konuyla ilgili eğitimler düzenlendiğinde de katkı sunması mevcut görev tanımı içerisinde yer almaktadır. İstanbul işyeri hekimliği çalışma ortamlarının daha da iyileştirilmesi ve son derece verimli bir ortama dönüşmesi açısından çalışmaktadırlar. Bu alanda profesyonel eğitim sunmakta olduğumuzdan pek çok kişi tarafından da tercih edilme oranlarımız yüksek olmaktadır.

İşyeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği belgesi alınması açısından özellikle bazı süreçlerin takip edilmesi ve bu süreçlerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması gerekli olmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olmak gerekli olmaktadır. Ancak bu belgeyi almak açısından da bir kurstan bu alanda bir eğitim almış olmak avantaj sağlamaktadır.

İşyeri hekimliği için alınan kursun akabinde ÖSYM tarafından yapılan sınavdan başarılı olmak gerekli olmaktadır. Bu sınavda başarılı olmanın ardından sertifikanın da alınması gerekmektedir. Bakanlık tarafından eğitim verilmesine yetki verilmiş olan kurs merkezlerinden İstanbul işyeri hekimliği kursu alınmalıdır. Bu noktada başvurabileceğiniz ve hemen dönüş alabileceğiniz bir pozisyonda yer almaktayız.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

İşyeri hekimlerinin yapması gerekli olan birtakım görevleri bulunmaktadır. Bu görev tanımlamasının yerine getirilmesi açısından iyi bir eğitim alınmış olması, bir sınava katılım sağlaması ve akabinde bir de sertifika almış olması gerekmektedir. Bu sertifikanın alınmasının ardından ise herhangi bir iş yerinde çalışma imkanına sahip olabilmektedir.

İşyerlerinde işyeri hekimi görevi pozisyonuna getirilmiş olan bir kişinin bulunması, şirkette var olan ortamın çalışanların sağlıklarını tehdit etmeyecek düzeyde olması bakımından önemli bir noktada yer almaktadır. Yalnız hekim olanlar tarafından alınan işyeri hekimliği kursunun süresi ise toplam 200 saatin üzerinde olan bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu kadar saatlik bir eğitimin alınmasının akabinde ise söz konusu olan sınavdan başarılı olmak bakımından kurslarımız destekleyici ve etkili bir eğitim programı sunmaktadır.

İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri hekimliği alanında çalışmak isteyen bir kişinin öncelikli olarak hekimlikten mezun olması gerekmektedir. Akabinde İstanbul işyeri hekimliği eğitimi alınması gerekli olmakta ve ardından kişiler sertifikalarını da alarak bu alanda çalışmaya başlayabilmektedirler. İşyeri hekimliği eğitimi sunmakta olduğumuzdan alanında lider konumda yer almakta ve sık sık tercih edilmekteyiz. Düzenlediğimiz eğitimin her aşamasında kursiyerlerin en etkili sonucu almaları ve bu eğitimden yüksek oranda fayda sağlamalarını önemsemekteyiz.

İşyerlerinde var olan sağlık sorunlarının hızlı bir şekilde sonuca bağlanması açısından destekleyici bir eğitim sunmaktayız. Ek olarak bu eğitim sayesinde hekim olan kişiler işyerlerinde var olan sorunların daha meydana gelmeden önlenmesi için uğraşmaktadırlar. Bu açıdan da donanımlı bir eğitimi almaları açısından yardımcı olmaktayız.

İşyeri Hekimi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İşyeri hekimi olmak bakımından en öncelikli aranmakta olan kriterlerin başında tıptan mezun olmak, yani doktor olmak şartı gelmektedir. Ek olarak işyeri hekimliği bakımından eğitim veren iyi bir kursa kayıt olmak, derslere katılım sağlamak ve çalışmak gerekmektedir. Çünkü bu eğitim sonucunda yapılan bir sınavda başarılı olmak şartı aranmaktadır. Bu sınavın geçilebilmesi için de kursa gitmek önemli olmaktadır.

İşyerlerinde hekim olmak açısından en son olarak sınav aşaması geçilince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca verilen sertifikanın alınması, bu alanda çalışmak bakımından gerekli yetkiyi sunmaktadır. Yurtdışında öğrenim görmüş olan bir kişi de bu alanda gerekli aşamaları geçerek söz konusu görevi yerine getirme yetkisi ile donatılmış olmaktadır. Bu eğitimin ise en etkili şekilde sunulduğu kurslardan biri olarak bizden almanız sizlerin bu aşamada zorluk çekmeden kolayca işlerinizi halletmenize yardımcı olmaktadır.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Süresi

İşyeri hekimi olacak olan kişilerin kurslar tarafından düzenlenmekte olan eğitimi tamamlaması ve İstanbul işyeri hekimliği sertifikası almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitimin alınması aşamasında kursiyer olan kişilerin aldığı eğitim toplam 220 saat civarında olmaktadır. 3 ayrı aşamada süren bu eğitimi almış olmaları önemli bir unsuru teşkil etmektedir. Bu eğitimi alacak olan kişiler, kurs merkezine kayıt yaptırma aşamasında işyeri hekimi başvuru dilekçesini oluşturması ve iletmesi gerekmektedir.

İşyeri hekimi olmak açısından eğitim alınacak olan kurslara ek olarak diploma veya da geçici mezuniyet belgesinin de iletilmesi gerekmektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ödenmiş eğitim ücretinin dekontu ise diğer iletilmesi gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır. Bu belgelerin iletilmesi sonucu gerekli prosedürler başlatılmakta ve kişi, kursa kayıt yaptırmış olmaktadır.

İşyeri Hekimliği Sınavı

İşyeri hekimliği bakımından yapılan sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınavdan geçer not almak bakımından en az 70 puan elde etmek önemli olan bir durumdur. 50 sorudan meydana gelen bu sınav yılda 2 kez olacak şekilde düzenlenmektedir. Bu sınavların hemen öncesinde kursa gitmek bilgilerin taze kalması açısından da kıymetli olan bir durumdur. Sınavdan 70 ve üzeri bir puan elde etmek amacıyla en az 35 puan elde etmek gerekmektedir.

İşyeri hekimliği açısından katılınması gerekli olan sınavdan başarısız olma durumu meydana geldiğinde ise bu durumda eskiden kursa yeniden gitmek ve sınav o şekilde katılım sağlamak şartı aranırken artık kursa gitmek şartı aranmaksızın sınava tekrar girilebilmektedir. İstanbul işyeri hekimliği belgesi alınırken kolay bir şekilde bu aşamayı geçmenizde yardımcı olmaktayız.

 
İletişim