logo

İşyeri Hemşireliği Kursu İstanbul

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Nedir?

İşyeri hemşireliği iş sağlığı ve güvenliği bakımından yüksek tehdit içeren alanlarda bulunması gerekli olan bir meslek grubudur. Bu kişiler işyeri hekimlerine yardımcı olması açısından bulunması gerekli olan kimselerdir. Bu kişilerin iş güvenliği açısından yüksek tehdit barındıran ortamlarda bulunmaları olası bir kaza olma riskini azaltırken aynı zamanda meydana gelen bir kazada hızlı ve anlık bir tedbir alınması bakımından da önemlidir.

İşyeri hemşireliği eğitiminin alınması, bu alanda çalışacak olan bir kişi tarafından mutlaka sağlanması gerekli olan bir koşul niteliğindedir. Bu aşamada alanında uzman olan bir ekibin yer aldığı bir firmadan destek almak son derece avantajlı bir durum sağlaması bakımından önemli bir detaydır. Bu alanda profesyonel bir ekip ile beraber en iyi şekilde hizmet almanız açısından titizlik ile çalışmaktayız ve sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız. İstanbul işyeri hemşiresi olmak bakımından hizmetimizi tercih etmeniz durumunda memnun kalmanız mümkündür.

İşyeri Hemşireliği Görevleri

İşyeri hemşireliği yapanların görev tanımları içerisinde hemşirelik mesleğini yapmak bakımından yetkili olması yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı olan kanuna göre işyeri hemşiresi olan kişiler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan ve bu alanda belgeye sahip olan kişilerdir. İstanbul işyeri hemşireliği işyeri hekimi ile beraber çalışması, gerekli sağlık muayenelerinin zamanında ve belirli aralıklar yapılması, çalışanlara verilen sağlık eğitimi söz konusu olduğunda bununla ilgili çalışmalarda ve eğitimlerde yer almak bu kişilerin görev tanımları arasında yer almaktadır.

İşyeri hemşireliği genel hijyen ve sağlık açısından ortam koşullarının da denetlenmesi, izlenmesi, takip edilmesi gibi durumlarda rol almak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olan her konuda aktif bir şekilde yer almak bu kişilerin görev tanımları arasında yer almaktadır. Diğer yapması gerekli olan durumlar arasında işyeri hekimi olarak çalışan doktora çalışmalarında yardımcı olması, ilk yardım konularında çeşitli organizasyonlar ve düzenlemelerin takipçisi olması gibi durumlar da yer almaktadır.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi

İşyeri hemşireliği eğitimi sadece hemşirelik mezunu olan kişilere değil aynı zamanda sağlık memurlarına, acil tıp teknisyenlerine de verilebilmekte ve bu kişiler de işyeri hemşiresi olarak çalışabilmektedirler. Bu kişilere verilecek olan eğitim uzun bir süreci kapsamakta ve gerekli olan bilgi birikimi kişilere tam olarak aktarılmaktadır. Bu eğitim başlangıçta Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenmektedir.

İşyeri hemşireliği eğitimi akabinde kişilere eğitimde öğrendikleri bilgiler kapsamında bir sınava tabi tutulmaktadır. Sonrasında ise sınavda başarılı olan kişilere bu alanda adına düzenlenmiş olan bir belge takdim edilir. Bu belge ile kişiler şirketlerde artık yetkili bir konumda ve işyeri hemşireliği pozisyonunda çalışma imkanına erişebilmektedir.

İşyeri Hemşireliği Sınav Soruları

İşyeri hemşiresi olmak isteyenlerin Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen bir eğitimden geçmesinin ardından bu eğitimde görülen bilgilere paralel olarak bir sınava tabi tutulmaktadırlar. Bu sınav ise eğitime düzenli olarak katılan ve dersleri iyi bir şekilde takip eden kişiler tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. Zaten bu sınavda yüzde 60 civarında bir başarı göstermek yeterli olmaktadır.

İşyeri hemşireliği sınavında 50 soru bulunmaktadır. Bu 50 sorundan yüzde 60 başarı yapmak açısında 30 soruya doğru cevap vermek gereklidir. İstanbul işyeri hemşireliği belgesi bu sınav başarısında bağlı olarak kişilere verilebilmektedir. 75 dakika süresi olan bu sınav ise ÖSYM kurumu tarafından hazırlanmaktadır.

İşyeri Hemşireliği Sertifikası

İşyeri hemşireliği sertifikasının alınması ise yine yukarıda sözü geçen eğitime düzenli bir şekilde katılım gösterilmesi ve sınavdan yüksek alınmasına doğru orantılı bir şekilde bağlantılı olmaktadır. Sertifika almak açısından bir de kişilerin ücret ödemesinde bulunması gerekli olan bir durumdur. Pek çok işyerinde işyeri hemşiresi bulundurulması zorunlu olduğundan bu meslek alanında alınacak olan sertifika da önem kazanmaktadır.

İşyeri hemşireliği eğitimi sonunda alınacak olan sertifika için ne kadar nereye ödeme yapılması gerektiği ise iyi araştırılması gerekli olan bir durumdur. İstanbul işyeri hemşireliği sertifikası almak isteyen kişilerin bu eğitimden geçmesi ve akabinde yapılan sınavı da geçmesi gereklidir. Geniş bir alanda iş sahibi olmak bakımından avantajlı olan bu meslek, pek çok kişi tarafından da araştırılmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personelleri olarak anılan kişiler yine Bakanlık tarafından yetki verilmiş olan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. Hemşire, çevre sağlık teknisyeni, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru bu grup içerisinde yer almaktadır. İşyeri hekiminin yer aldığı firmalarda bu sağlık personellerinin de yer alması gerekli olmaktadır.

İşyeri sağlık ve güvenlik açısından yer verilen bu sağlık personelleri de hemşirelikte ve hekimlikte de olduğu gibi bir eğitime tabi tutulmaktadırlar. Eğitimin sonunda bu kişilere belge teslimi yapılabilmektedir. Bu sayede bu meslek icra edilebilir bir pozisyona gelinmektedir. İstanbul DSP kursu noktasında kursumuz en iyi şekilde hizmet sunmakta ve bu eğitimi alan kişiler de bu hizmetten memnun kalmaktadırlar.

Diğer Sağlık Personeli Belgesi

Sağlık personellerinin işyerlerinde çalışması açısından bu alanda belge almaları zorunlu bir koşul niteliği taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanlarında var olan bölümlerinden mezun olanlara bu belge eğitim almaksızın verilmektedir. Ek olarak bu alanda Genel Müdürlük kapsamında 5 yıllık bir deneyime sahip olan kişiler de bu belgeyi almaya haz kazanmaktadırlar.

İşyeri hekimliği, işyeri hemşireliği ve işyeri diğer sağlık personeli olmak açısından önemli olan bir belgenin alınması ve bu belgenin alınması bakımından eğitim programlarına katılmak olmaktadır. Bu belgenin alınması aşamasında belirli bir miktarın ödenmesi de gereklidir. İstanbul işyeri hemşireliği kursu bu eğitimin alınıp ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdan yeterli puan almak bakımından önemli ve kaliteli bir destek sunmaktayız.

Diğer Sağlık Personeli Görevleri

Diğer sağlık görevlileri iş yerlerinde iş sağlığı açısından var olan sürecin takip edilmesi, izlenmesi, işyeri hekimine yardımcı olunması gibi süreçleri kapsamaktadır. İstanbul diğer sağlık personeli ilk yardım ile alakalı olarak organizasyon türünden düzenlemeler olduğunda görev alabilmektedirler. Çalışanların sağlık bakımından bilinçlendirilmesi aşamasında bilgi verici eğitimlerde görev almak da bu kişilerin görev tanımları arasında yer almaktadır.

İşyeri sağlığının daha iyi koşullar haline getirilmesi ve izlenecek olan bir sağlık politikasında rol oynamak gibi durumlarda da görev alabilecek olan bu kişiler pek çok açıdan çalışılan kurum açısından fayda sağlamaktadırlar.

İşyeri çalışanlarının sağlık ve güvenlik açısından daha iyi bir ortamda çalışmasının sağlanması, işyerindeki üretim güvenliğinin de bu sayede korunmuş olmasının sağlanması açısından bu kişilerin bir kurumda çalıştırılması oldukça önemli olan bir avantaj sağlamaktadır. Bu kişilerin eğitim almak bakımından sık tercih ettikleri bir kurum olarak alanında uzman ve profesyonel olan bir ekip ile en iyi şekilde hizmet sunmaktayız. Bu alanda var olan en iyi eğitim kursu olarak bu eğitimi tamamlayan kişilerin sınavlarda başarılı olması ve belge alması da sağlanmaktadır. İstanbul işyeri hemşireliği eğitimi alınması açısından titizlikle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Genel anlamda kurs merkezimiz tercih edenler tarafından beğenilmekte ve başkalarına da tavsiye edilmektedir.

 
İletişim