logo

İstanbul Kartal İsg Kursu

İstanbul Kartal İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

İstanbul Kartal iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, iş güvenliği uzmanlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen bir eğitim programıdır. Bu kurs, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlık kazanmayı hedefleyen adaylara yöneliktir. Bu makalede, İstanbul Kartal İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.

İş Güvenliği Kavramına Genel Bakış İş hayatı, tarih boyunca önemli değişikliklere uğramıştır. Günümüzde, modern ekipmanlar ve malzemelerle gerçekleştirilen üretim süreçleri, geçmişteki ilkel üretim yöntemlerinin yerini almıştır. Ancak bu hızlı değişimler, işyerlerindeki riskleri artırmıştır. Kimyasal maddelerin yaygın kullanımı, büyük makinelerin kullanılması ve işyeri tasarımları gibi faktörler, çalışanların sağlığını tehdit etmektedir.

Bu artan riskler sonucunda iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısı artmıştır. Bu nedenle, iş güvenliği kavramı geliştirilmiş ve zamanla iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ortaya çıkmıştır. İSG, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için yapılan faaliyetlerin bütününü ifade eder.

İstanbul Kartal İSG, çalışanların iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunmasını amaçlayan bir dizi faaliyeti içermektedir. Bu faaliyetler sadece işyerinde değil, işten kaynaklı uzun vadeli etkileri de dikkate alır. Kartal iş sağlığı ve güvenliği, kapsamlı bir yaklaşımı benimser.

İş Güvenliği Uzmanının Rolü İş güvenliği uzmanları, iş yerlerindeki riskleri belirler ve bu riskleri azaltmak için önlemler alır. İşte Kartal iş güvenliği uzmanlarının başlıca görevleri:

 • Risk analizi yapmak
 • Üretim yöntemlerindeki değişikliklerde risk analizini güncellemek
 • Farklı risk faktörlerini tespit etmek
 • İşverene riskleri bildirmek ve gerekli önlemleri almasını sağlamak
 • Diğer İSG uzmanlarıyla işbirliği yapmak
 • Çalışanların İSG bilincini geliştirmek
 • İş yeri tasarımında güvenlik düzenlemeleri yapmak
 • Riskli malzemeleri, ekipmanları veya üretim yöntemlerini değiştirmek
 • İş yerini İSG mevzuatına uygun hale getirmek

İSG uzmanlarının rolü büyük bir öneme sahiptir, çünkü çalışma ortamlarındaki tehlikeleri belirleyerek işçilerin güvende olmalarını sağlarlar.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? İş güvenliği uzmanı olmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte bu şartlar:

 • İlgili bir lisans veya ön lisans programından mezun olmak. (Fizik, Kimya, Mimarlık, Mühendislik gibi)
 • İSG ön lisans mezunları da başvurabilir.
 • İlgili bir iş tecrübesine sahip olmak.
 • Kartal iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılmak ve başarıyla tamamlamak.
 • İSG sınavına girmek ve belirli bir puanı geçmek.

İSG sınavı, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır. Başarılı olan adaylar İSG sertifikası alır ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilirler.

Kartal İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İSG uzmanı olmak isteyen adaylar, İstanbul Kartal İSG eğitimini almak zorundadır. Bu eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. Eğitim süresi ve içeriği, bakanlık tarafından belirlenir.

Kartal iş güvenliği uzmanlığı eğitimi genellikle 220 saat sürer ve uzaktan eğitim, örgün eğitim ve staj gibi farklı bileşenleri içerir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar, İSG sınavına girebilirler.

İş güvenliği uzmanlığı, gün geçtikçe daha fazla talep gören bir meslek haline gelmiştir. Eğitim alarak ve gerekli şartları sağlayarak iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz. İstanbul Kartal iş güvenliği uzmanlığı kursu, bu süreçte size rehberlik edebilir ve eğitiminizi tamamlamanıza yardımcı olabilir.


 
İletişim