logo

İş Güvenliği Uzmanlığı Yolculuğu

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur?

İş güvenliği uzmanı olacaklar için hem kısa hem de uzun yolları olan isg yolculuğu isg uzmanı olmaya niyetlenen kişiden başlayıp içine iş vereni ve işçiyi kapsayan sonrasında insan hayatından çevresel sağlığa kadar yürüyen bir yolculuktur ama kesinlikle ulaşılacak bir hedef değidir. Sürekli iyileştirme devamlı yenilenme gerektiren bir meslektir.

İş sağlığı ve güvenliği, her işyerinin ve işverenin önemle üstünde durması gereken bir konudur. İşte bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için İSG kursu İstanbul, iş güvenliği uzmanı olma yolculuğuna ilk adımı atmalarına yardımcı oluyor. Bu makalede, İSG kursunun detaylarından iş güvenliği uzmanının görev ve sorumluluklarına kadar detaylı bilgilere ulaşacaksınız.

İş güvenliği uzmanı olmak için uzun yolu tarif edelim. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin bazıları bu yolculuğun başında olanlar için uzun yoldur. Aynı zamanda 2 ayrı meslek olarak değerlendirilebilir. Mühendislik, mimarlık, biyoloji, fizik yada teknik öğretmenlik gibi 4 yıllık fakülteleri bitirecek olan adayların tercih edebileceği uzun yoldur. Bazıları bu bölümleri okuyup bitirdikleri için yolun yarısından fazlasını tamamlamış sayılırlar.

İş güvenliği uzmanı olacakların seçecekleri kısa yol ise iş güvenliği ön lisans programını hatta uzaktan eğitim olarak 2 yılda bitireceklerin seçebilecekleri yoldur.

Daha kısa yol ise yukarıda bahsedilen ve sadece 4 yıllık fakülteleri bitirmiş olan kişilerin isg tezsiz yüksek lisans yapacak adayların C sınıfı iş güvenliği uzmanlığını da baypas ederek direk B sınıfı uzman olabilecekleri yoldur.

Şimdi, iş güvenliği uzmanlığı mesleğini yapacak bireylerin bu yukarıdaki uzun yol yada kısa yol alternatiflerinden sonra izleyecekleri süreci anlatalım.

İş güvenliği uzmanlığı kursu nasıl yapılır?

İş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans yapacakların haricinde, anlatacaklarımız kısa yada uzun yol tercihcilerinin geçeceği ortak süreçlerdir.

 1. Totalde 220 Saatlik isg eğitimi alınacak
 2. 81 saat pasif uzaktan eğitim
 3. 9 saat canlı bağlantıyla zoom yada muadili bir 3. Parti yazılım üstünden alınacak eğitim
 4. 90 saat Örgün eğitim
 5. 40 saat uygulamalı staj eğitimi

Yukarıda bahsedilen eğitimlerde kursiyer sadece 6 saat devamsızlık yapabilir. Her eğitim İSGÜM yada ÇSGB denetçileri tarafından denetlenir.

İş güvenliği uzmanlığı kursu eğitim konuları nelerdir?

İş güvenliği uzmanlığı eğitim konuları 47 başlık altında işlenir. Buna göre, iş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü, Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, temel hukuk, iş hukuku, kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler, İSG hizmetleri, İSG kurulları, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, risk yönetimi ve değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, işyeri bina ve eklentileri, fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri, psikososyal risk etmenleri, ergonomi, korunma politikaları, kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği, motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği, el aletlerinde iş sağlığı ve güvenliği, bakım-onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, yangın, acil durum planları, sağlık ve güvenlik işaretleri, havalandırma ve iklimlendirme prensipleri, basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, kapalı alanlarda çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, elle kaldırma ve taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, inşaat iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği, maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, iş ekipmanlarının tasarım, imalat ve kullanımında İSG, iş kazaları, sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları, iş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler, çalışma yaşamında özel politika gerektiren gruplar, vardiyalı çalışma ve gece çalışması, çalışma hayatında etik, yetişkin eğitimi, iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim, tarım, ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğidir.

İSG Nedir?

İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği'nin kısaltmasıdır. İSG, çalışma ortamında işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan bir kültürdür. İSG, işyerlerinde olası riskleri belirlemek, önlemek ve işçilerin sağlığını gözetmek için uygulanan mevzuatla belirlenmiş önlemleri içerir. Aşağıdaki başlıktaki açıklamalar isg nedir ’in tanımını daha açık yapacaktır.

Teknolojik Gelişmelerin İş Hayatına Etkisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma hayatı, hızla değişen şartlar ve ilerleyen teknoloji ile büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Makinelerin ve tehlikeli maddelerin iş yerlerine girişi, üretim süreçlerini büyük ölçüde hızlandırmış olsa da, bu gelişmeler çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı riskini artırmıştır. Bu değişim ve risk artışı özellikle Sanayi Devrimi sonrasında çok daha belirgin hale gelmiştir.

Sanayi Devrimi'nin ardından açılan fabrikaların bacalarını temizleyen işçilerin akciğer hastalıklarına yakalanması, madencilik sektöründeki iş kazaları gibi olaylar, iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İlk başlarda bu düzenlemeler yavaş ve kısıtlıydı, ancak bu, İstanbul iş güvenliği gibi bu alanda birçok oluşumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri daha kapsamlı hale gelmiştir.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG), yeni bir disiplin olarak kabul edilebilir. Bu alandaki çalışmalar ve düzenlemeler son 20 yılda önemli ölçüde artmıştır. Türkiye'de meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları incelenmiş, nedenleri belirlenmiş ve bu olayların önlenmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İSG Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en kapsamlı düzenlemelerden birini içermektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanı, iş yerindeki riskleri tespit etmek, önlemek ve işçilerin sağlığını korumak için görevlendirilen sorumludur. İş güvenliği uzmanının diğer sorumlulukları da çalışanların İSG mevzuatına uygunluğu sağlamak ve iş kazalarını önlemek için çalışmaktır.

İş güvenliği uzmanının görev ve sorumluluklarını kısaca aşağıda sıraladık.

 • Risk analizi yapmak, çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeleri ve riskleri özenle belirlemek ve bu bilgileri onaylı deftere kayıt etmek suretiyle işverene iletmek.
 • İşverenin risk ve tehlikeleri azaltmak için aldığı tedbirleri izlemek ve denetlemek.
 • Çalışma ortamının düzenli gözetimini yapmak ve olası güvenlik ihlallerini önlemek.
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında detaylı eğitimler vermek ve farkındalık oluşturmak.
 • Ortadan kaldırılamayan risk ve tehlikeler için gerekli önlemleri almak ve bu konuda yönlendirmelerde bulunmak.
 • İş yerinde iş güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak ve çalışanların güvenliği konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olmak.
 • Diğer iş güvenliği profesyonelleriyle işbirliği yapmak, riskleri değerlendirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için birlikte çalışmak.

İş Güvenliği Kurs Fiyatları Nedir?

İş güvenliği kurslarının fiyatları, iş güvenliği uzmanı olmak istediğiniz sınıfa bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Kurs fiyatları 2024 yılı itibariyle C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu 10000 TL, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu 12000 TL, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu 15000 TL, işyeri hekimliği kursu 15000 TL, işyeri hekimliği eğitim ücreti ise 15000 TL'dir.

İsg Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

İş güvenliği uzmanı olacak adayları için ÖSYM tarafından yılda 2 kere Mayıs ve Aralık aylarında sınav açılır. Sınava girecek adayların kısıtlanmış bir sınav sayısı yoktur. Kazanana kadar sınava girebilirler. 2023 yılında sınav ücreti 500 TL’dir.

Sizde iş güvenliği uzmanlığı alanında kariyer planları yapıyorsanız, hemen bizi arayın detaylı bilgi verelim.

 


 
İletişim