logo

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (A, B ve C Sınıfı)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (A, B ve C Sınıfı)

Sektörel gelişmeler birbirini takip ederken, yeni iş kolları ortaya çıkmakta ve mevcut iş kollarının sektördeki hacmi genişlemektedir. Tüm bunlar gelişirken, iş güvenliği de son derece büyük bir konu. İşletmelerin bu konuda gerekli yatırımı yapmaları, işçilerin güvenliğini sağlamaları da bir zorunluluk. İşte bu sebeple iş yerlerinde iş güvenliği uzmanlarına ihtiyaç var. Gerekli şartlara sahip olan kişiler iş güvenliği uzmanlığı eğitimi aldıklarında ise ilgili iş kolunda faaliyet gösterebilmektedirler. Biz de bu içerikte iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, süreci ve sınıflarından bahsederek sizi bilgilendirmeye çalışacağız.

İş Güvenliği Nedir?

Çeşitli sektörlerde, çalışanın sağlığına gelebilecek herhangi bir zarara karşı çalışanın korunması ile ilgili çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde çalışanlar için iş yerlerindeki riskler ortadan kaldırılmakta, çalışanların korunmaları sağlanmakta ve güvenilir çalışma ortamları oluşturulmaktadır. Ayrıca iş güvenliği yalnızca çalışan için değil işletme, işveren ve bağlı kurumlar için de gereklidir. Bu şekilde insanların sağlığı korunmakta, işlerin aksaması ve işletmelerin zarar görmesi de önlenmektedir. Peki, iş sağlığı ve güvenliği alanı nedir? Şimdi bundan bahsedelim.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Çalışanların ruh ve beden bütünlüklerinin korunması maksadı ile gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılan incelemeler iş sağlığı ve güvenliği olarak adlandırılmaktadır. 2012 yılında ülkemizde yürürlüğe giren kanunun ismi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olarak bilinmektedir. Ayrıca bu kanun o dönem gerçekleştirilen Avrupa Birliği uyum sürecinde yürürlüğe girmiştir. İşletmenin, işçinin ve üretim sürecinin güvenliği açısından hayati öneme sahip olan bu yönetmelik sayesinde yalnızca sağlık değil üretim de kontrol altında tutulabilmektedir. İşte bunun için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gerekli incelemeleri gerçekleştirmekte, hatalı işletmelere ceza verilmekte, eksiklikler tespit edilerek, iş sağlığı ve güvenliği sürecinin başarıyla yönetilmesi sağlanmaktadır. Peki, bu uzmanlar kimdir? Görevleri nelerdir? Konuyu detaylandırarak açıklayalım.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş yerlerinde çalışanların fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarla karşı karşıya kalma risklerini ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının denetlenmesini yapan kişilere iş güvenliği uzmanı adı verilmektedir. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının tek görevi çalışanların sağlığının korunması değildir. Üretim sürecinin kontrol edilmesi, üretim sürecinde kullanılan kimyasallar ve sonrasındaki kimyasal atıkların çevreye zarar vermesinin önlenmesi gibi pek çok süreçte de etkin rol oynamaktadırlar. Bu nedenle işveren, çalışan ve üretim sürecinde iş güvenliği uzmanlarının rolü çok büyüktür.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Kişilerin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmesi için bazı yetkinliklerinin olması gerekmektedir. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarında uzaktan ya da online olarak gerçekleştirilen eğitimler alınmalıdır. Eğitimler tamamen online olarak gerçekleştirilmekle beraber hibrit sistemin uygulandığı eğitim kurumları bulunmaktadır. Peki, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için hangi bölümlerden mezun olmak gerekmektedir?

 • Mimarlık
 • Mühendislik
 • Fizik, Kimya ya da Biyoloji
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans
 • Teknik Öğretmenlik

Yukarıdaki bölümlerden mezun olan kişiler iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma hakkı elde ederler. Ancak yalnızca bu bölümlerden mezun olmak İSG uzmanı olarak çalışılabilmesini sağlamayacaktır. ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından, yönetmelikte belirtilen saatte eğitim almak zorunludur. Eğitimlerde ve sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olan kişiler iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanacaklardır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Nasıl Yapılır?

Tehlikeli ya da az tehlikeli iş kollarında iş güvenliği uzmanı olarak faaliyet gösterilebilmesi için eğitim kurumlarından İSG eğitimi alınmalıdır. Ayrıca eğitimler A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığında farklı şekilde işlemektedir. Çünkü A sınıfı tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, B sınıfı yarı tehlikeli ya da tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, C sınıfı ise yarı tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini ifade eder. Sınıflandırmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, uzman hangi sınıfın eğitimini aldıysa, ilgili iş yerlerinde uzman olarak faaliyet gösterebilecektir.

ÇSGB tarafından yetkilendirilmemiş eğitim kurumlarından iş güvenliği uzmanı eğitimi alınması mümkün değildir. Bu nedenle mutlaka bu yetki belgesine sahip eğitim kurumlarından eğitim almalısınız. Bunun yanında direkt olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin alınması mümkün değildir. Öncelikli olarak C sınıfı, daha sonra B sınıfı ve ardından A sınıfı sertifikası alınabilir. Peki, eğitim içeriğinde neler vardır? Şimdi bunlardan bahsedelim.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

İSG uzmanı olmak isteyen kişiler, A, B ve C kademelerine göre eğitim alabilirler. Ancak A sınıfı İSG uzmanı olmak için mutlaka C ve B sınıflarını tamamlamak, o sınıflarda asgari çalışma süresini bitirmiş olmak gerekmektedir. Eğitim süreci ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında sürdürülmekte olup, eğitim sonrasında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olmak zorunludur. Eğitim içeriği ile ilgili detaylar ise aşağıdaki gibidir:

 • 90 saat uzaktan, tüm katılımcılarla A-senkron olarak gerçekleştirilen eğitim
 • 90 saat Örgün eğitim
 • 40 saat uygulamalı eğitim
 • Konu anlatımları
 • Soru çözümleri
 • Denemeler
 • Canlı ya da pasif olarak gerçekleştirilen eğitimler
 • Eğitim videoları
 • Devamsızlık Hakkı 6 Saattir.

Eğitim sürecinde yukarıdaki içeriklere erişim hakkı elde etmiş olursunuz. Her eğitim kurumunda süreç farklı şekilde işliyor olsa da eğitim süresi, içeriği ve konular aynıdır. Bu nedenle tecrübeli eğitim kurumlarından destek alarak, son derece başarılı bir eğitim süreci geçirebilirsiniz. Bunun yanında eğitimi alan herkes zorunlu staj yapmak durumundadır. Bu süreçte eğitim kurumu size yardımcı olacaktır. Bazı eğitim kurumları staj yerlerinizi de sizin için belirlemektedir. Son olarak eğitimin akabinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Sınavda başarılı olan kişiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Kişinin A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmesi için B sınıfı İSG sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca B sınıfı İSG sertifikası ile asgari 4 yıllık çalışma tecrübesine sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ardından ÇSGB onaylı eğitim kurumlarındaki A sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimine katılan ve başarılı olan kişiler, A sınıfı sertifikasını almaya hak kazanacaklardır. İlgili sertifikaya sahip kişiler tehlikeli olarak adlandırılan iş yerlerinde İSG uzmanı olarak çalışabileceklerdir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Eğitim alarak B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin C sınıfı sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu sertifika ile asgari 3 yıl çalışma zorunluluğu da bulunuyor. Tüm bu şartları tamamlayan kişi, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için ÇSGB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitim alarak, sertifikasını almaya hak kazanabilir. Bunun yanında ilgili sertifikaya sahip olan kişiler tehlikeli ya da az tehlikeli iş yerlerinde faaliyette bulunabilirler.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

En alt sınıf olarak adlandırılmaktadır. Bu sertifikaya sahip olmak isteyen kişiler üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalıdır. Ayrıca ÇSGB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarının talep ettiği belgeleri tamamladıktan sonra eğitim sürecine dahil olabilirler. Akabinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlar ilgili sertifikayı almaya hak kazanmış olacaklardır.

Son dönemin en çok talep edilen sertifikalarından bir tanesi olan iş güvenliği ve uzmanlığı sertifikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kurumlarınca kişilere verilmektedir. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumumuz ile iletişime geçebilir, tüm süreci öğrenerek, eğitime dahil olabilirsiniz.

 


 
İletişim